Philharmonischer Chor Kiel
1973-11-16   |  

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750): Motetten

Städtischer Chor Kiel
Einstudierung: Peter Heinrich

Skript zuletzt geändert am 11.10.2017